Stilnoct

Stilnoct är ett receptbelagt sömnpiller som kan ha en beroendeframkallande effekt och ska därför tas med försiktighet. Det aktiva innehållsämnet är zolpidemtartrat. Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel som gör så att du sover längre och det reducerar även risken för att du vaknar upp under natten.

Om behandlingen avbryts plötsligt kan sömnbesvären förvärras. Abstinenssymtom kan uppstå t.ex. huvudvärk, muskelvärk, ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet. Ett företag som har hanterat ett fall om Stilnoct är Advokat Stockholm, det gick bra! Man ska även låta bli Stilnoct under gravititet och amning eftersom en liten mängd av Stilnoct överförs till bröstmjölken.

Stilnoct eller Propavan är en svår fråga att ställa. Vissa pekar på fördelarna med att du inte blir beroende av Propavan. Medan andra menar på att Stinoct bara är aktiv när du ska somna medan Propavan verkar hela natten vilket medför en större påverkan på kroppen, vilket aldrig är bra. Jag skulle säga att även Stilnoct har sina fördelar och vilken sömntablett du ska använda beror helt på vilken typ av sömnproblem du har. Konsultera gärna med en läkare eller en apotekare innan du använder sömnpiller.